Begroting 2021

Sport, cultuur en recreatie

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • Het realiseren en in stand houden van voldoende toegeruste, goed bereikbare en betaalbare binnen- en buitensportaccommodaties.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • Uitvoering geven aan het door de raad vastgestelde MGOIP. In dit plan zijn de investeringen en het onderhoud opgenomen voor de binnen- en buitensportaccommodaties. Dat betekent het vervangen van sportvelden, verduurzaming van de buitensport.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04