Begroting 2021

Sport, cultuur en recreatie

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • Zichtbaar maken van ons cultureel erfgoed omdat het onze stad en omgeving mooi maakt waardoor er veel te beleven, te leren en te genieten valt voor bewoners en bezoekers. Erfgoed is van betekenis en heeft toegevoegde waarde voor de leefomgeving.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • Het werk van Museum Kennemerland en Historisch genootschap Midden-Kennemerland mede mogelijk maken met een jaarlijkse subsidie. Op moment van schrijven is de verwachting dat Museum Kennemerland in 2021 gaat verbouwen. Doel is het verbeteren van de toegankelijkheid, de gebruiksmogelijkheden, duurzaamheid en het collectiebeheer. Het museum zal een deel van het jaar gesloten zijn maar heeft de eerste tentoonstelling in 2022 al gepland. Voor de financiering van de verbouwing doet het museum een beroep op de gemeente, de provincie Noord-Holland, fondsen en sponsors.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04