Begroting 2021

Sport, cultuur en recreatie

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • Iedere bewoner laten profiteren van de positieve effecten van sport en bewegen. Door sporten en bewegen, spelen en recreëren te stimuleren bevorderen wij de fysieke en mentale gezondheid, participatie, vitaliteit en gezonde leefstijl van onze inwoners.
  • Sport verbindt, leert samen te werken en elkaar beter te begrijpen. We stellen onze sportverenigingen in staat om hier aan bij te dragen. We zorgen dat het sport en beweegaanbod bekend is en laagdrempelig voor hen die dat nodig hebben.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • In 2021 wordt er gewerkt op basis van de uitvoeringsagenda Sport 2020-2021
  • We voeren het lokale sportakkoord uit
  • We gaan verder met de ontwikkeling van het Landgoed Adrichem
  • We starten met het ontwikkelen van een nieuwe sportvisie
  • We ondersteunen inwoners voor wie het om financiële reden niet vanzelfsprekend is dat zij sporten of bewegen. Bijvoorbeeld via het jeugdsport-en cultuurfonds (zie Programma 6 Sociaal Domein ).
  • We sluiten met sport zoveel mogelijk aan op de maatschappelijke doelstellingen in het sociaal en ruimtelijke domein, bijvoorbeeld door inzet op een veilig sportklimaat of het bestrijden van eenzaamheid en het bevorderen van de gezondheid (zie Programma 6 Sociaal Domein en Programma 7 Volksgezondheid ).
  • Waar mogelijk werken we regionaal (IJmondiaal/Kennemerland) samen.
  • We ondersteunen, nieuwe, laagdrempelige, sportevenementen waar zoveel mogelijk inwoners zelf aan mee kunnen doen of van kunnen genieten.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04