Begroting 2021

Sociaal domein

Taakvelden

Wat wil de raad bereiken?

  • Het bieden van materiële voorzieningen aan inwoners, zodat zij zelfstandig een huishouden kunnen voeren en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • Het contract voor hulpmiddelen eindigt per oktober 2021. Het contract voor sociale medische advisering eindigt per juli 2021. De hulpmiddelen en sociale medische advisering worden in de eerste helft van 2021 aanbesteed. Een nieuwe aanbesteding betekent over het algemeen ook een kostenstijging.
  • De aanbestedingen worden procedureel begeleid door Stichting Rijk. Het is niet uit te sluiten dat de situatie ontstaan door het Coronavirus van invloed zal zijn op de aanbestedingen. Mocht er gedurende het aanbestedingsproces de omstandigheden anders zijn dan bekijken wij samen met Stichting Rijk in die situatie wat de mogelijkheden zijn.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04